لوگو زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی

زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی

تصاویر زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی تصاویر زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی تصاویر زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی تصاویر زینگ | Zing | زينگ | باربری و حمل و نقل اینترنتی

توضیحات

زینگ برای صاحبان بار:

- برگزاری مناقصه آنلاین بین تمام شرکت های باربری

- زمینی، دریایی، هوایی، ریلی


زینگ برای رانندگان:

- یافتن نزدیک ترین بار متناسب با نوع خودرو

- تعیین دستمزد توسط خود راننده


زینگ برای شرکتهای باربری:

- مدیریت ناوگان زیرمجموعه بر روی نقشه

- اعلام بار اختصاصی برای رانندگان تحت پوشش

- مشاهده بارهای مشتریان زینگ

تغییرات نسخه اخیر

- فعال شدن بخش مدیریت ناوگان ویژه شرکت های باربری.

توسعه دهنده

داده پردازان هومان پویان