لوگو ریکاپ فروشنده

ریکاپ فروشنده

تصاویر ریکاپ فروشندهتصاویر ریکاپ فروشندهتصاویر ریکاپ فروشندهتصاویر ریکاپ فروشندهتصاویر ریکاپ فروشندهتصاویر ریکاپ فروشنده

توضیحات

ریکاپ یک برنامه پاداش رایگان است. هنگام خرید در فروشگاه های شریک یا آنلاین، خریداران می توانند با اپلیکیشن ریکاپ امتیاز جمع آوری کنند. با کوپن های الکترونیکی ما، امتیازهای اضافی زیادی را نیز تضمین می کنند.

صاحبان کسب وکار می توانند فروشگاه , کالا یا خدمات خود را از طریق اپلیکیشن ریکاپ با خرید امتیاز(point) تبلیغ نمایند.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد اپلیکیشن


توسعه دهنده

ریکاپ