لوگو روانشنای بالینی فاطمه مهرجو

روانشنای بالینی فاطمه مهرجو

تصاویر روانشنای بالینی فاطمه مهرجوتصاویر روانشنای بالینی فاطمه مهرجوتصاویر روانشنای بالینی فاطمه مهرجوتصاویر روانشنای بالینی فاطمه مهرجو

توضیحات

اپ فاطمه مهرجو در مورد روانشناس کودک و خانواده آموزش میدهد

ارتباط صحیح با فرزند و پرورش کودکی خلاق و موفق یکی از دغدغه های روز دنیاست

فاطمه مهرجو با بیش از 15 سال سابقه درمانگری تمام تجربیات خود در این حوزه را به رایگان در اختیار شما قرار می دهد.


تغییرات نسخه اخیر

به صورت کامل و بدون مشکل می باشد

توسعه دهنده

فاطمه مهرجو