لوگو روانشناس سبز

روانشناس سبز

تصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبز

توضیحات

اپلیکیشن روانشناس سبز مربوط به دوره ها ، مقالات و آموزش های دکتر حسین اقبالی نسب میباشد

درباره دکتر اقبالی نسب :

روان‌شناس و درمان‌گر بیماری‌های روان‌تنی

دانش‌آموخته روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه EMU در امریکا

عضو رسمی و دارای پروانه مشاوره و روان‌درمانی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور

پایه‌گذار رویکرد روان‌درمانی امنیت یافتگی

پایه‌گذار SLS سبک زندگی هوشمندانه در کشور

پایه‌گذار معنویت سازمانی در ایران

پایه‌گذار روان‌درمانی ویژه آرایش‌گران

برگزاری بالغ بر پانصد همایش و سخنرانی در داخل و خارج از کشور

تغییرات نسخه اخیر

بهبود رابط کاربری
رفع ایرادات جزئی

توسعه دهنده

سیادتی