لوگو روانشناس سبز

روانشناس سبز

تصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبزتصاویر روانشناس سبز

توضیحات

اپلیکیشن روانشناس سبز مربوط به دوره ها ، مقالات و آموزش های دکتر حسین اقبالی نسب میباشد


درباره دکتر اقبالی نسب :


روان‌شناس و درمان‌گر بیماری‌های روان‌تنی


دانش‌آموخته روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه EMU در امریکا


عضو رسمی و دارای پروانه مشاوره و روان‌درمانی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور


پایه‌گذار رویکرد روان‌درمانی امنیت یافتگی


پایه‌گذار SLS سبک زندگی هوشمندانه در کشور


پایه‌گذار معنویت سازمانی در ایران


پایه‌گذار روان‌درمانی ویژه آرایش‌گران


برگزاری بالغ بر پانصد همایش و سخنرانی در داخل و خارج از کشور

تغییرات نسخه اخیر

بهبود رابط کاربری

رفع ایرادات جزئی

توسعه دهنده

سیادتی