لوگو رمزساز مهر ایران

رمزساز مهر ایران

تصاویر رمزساز مهر ایرانتصاویر رمزساز مهر ایرانتصاویر رمزساز مهر ایران

توضیحات

جهت ورود به اینترنت بانک با رمز یکبار مصرف


و جهت انتقال با مبدا سپرده در بستر مدرن


و ایجاد رمز دوم کارت می توان از این نرم افزار استفاده نمود.


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

بانک قرض الحسنه مهر ایران