لوگو رمان بامداد خمار

رمان بامداد خمار

تصاویر رمان بامداد خمارتصاویر رمان بامداد خمارتصاویر رمان بامداد خمارتصاویر رمان بامداد خمار

توضیحات

کتاب «بامداد خمار» نوشته فتانه حاج‌ سیدجوادی است.

این کتاب یکی از پرفروش‌ترین رمانهای فارسی است که در طی دهه اول انتشار، 200 هزار نسخه از آن فروش رفته‌است.

داستان این کتاب، داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه را روایت می‌کند. ترجمه آلمانی این کتاب حدود 10 هزارنسخه فروش داشته و مورد توجه خوانندگان خارجی نیز قرار گرفته است.

تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران