لوگو ردیاب آلفا

ردیاب آلفا

تصاویر ردیاب آلفاتصاویر ردیاب آلفاتصاویر ردیاب آلفاتصاویر ردیاب آلفاتصاویر ردیاب آلفاتصاویر ردیاب آلفا

توضیحات

برنامه ای برای اتصال به ردیابهای شرکت آلفا جهت ردیابی، مسیریابی و کنترل وسایل نقلیه و افراد.

بوسیله این برنامه میتوانیداز تمامی امکانات ردیاب آلفا استفاده نمایید.


خاموش کردن خودرو با موبایل از هر فاصله ای

باز و بستن دربهای خودرو بوسیله موبایل

مشاهده وضعیت خودرو (دربها - سویچ و ..)

آژیر کشیدن موبایل در صورت باز و بستن دربها بصورت غیر مجاز

مشاهده موقعیت لحظه ای خودرو یا شخص بصورت دقیق

مشاهده مسیرهای پیموده شده قبلی توسط متحرک


تغییرات نسخه اخیر

اولین نسخه منتشر شده از نسخه Ios برنامه ردیاب آلفا


توسعه دهنده

نیکرفتار