لوگو ردیاب آدورو

ردیاب آدورو

دریافت
تصاویر ردیاب آدوروتصاویر ردیاب آدوروتصاویر ردیاب آدوروتصاویر ردیاب آدورو

توضیحات

ویژگی‌های ردیاب هوشمند خودرو و سامانه مدیریت ناوگان آدورو


آگاهی پیوسته از وضعیت فنی و سلامت خودرو

موقعیت، سرعت و شتاب

اطلاع از میزان کارکرد خودرو

اطلاع از وضعیت مصرف سوخت

یادآوری سرویس های دوره ای

تعریف حصار جغرافیایی (پلی گون یا خطی)

آگاهی از باز و بسته بودن قفل درب ها

ارسال هشدار از طریق اپلیکیشن، پیامک و ایمیل

امکان شناسایی رفتارهای نامتعارف (ترمزهای ناگهانی، حمل با جرثقیل، ...)

محل و مدت زمان توقف خودرو

آگاهی از سرعت غیرمجاز

گزارش مدت زمان روشن و خاموش بودن خودرو


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

ADORO