لوگو ردیابی فاتحان | FatehanTracking

ردیابی فاتحان | FatehanTracking

تصاویر ردیابی فاتحان | FatehanTrackingتصاویر ردیابی فاتحان | FatehanTrackingتصاویر ردیابی فاتحان | FatehanTrackingتصاویر ردیابی فاتحان | FatehanTrackingتصاویر ردیابی فاتحان | FatehanTracking

توضیحات

این برنامه بدون خرید و نصب دستگاه ردیاب کارایی نخواهد داشتقابلیت پشتیبانی از ردیاب های برندهای متفاوتحتی اگر ردیاب خود را از شرکت فاتحان خرید نکرده باشید می توانید با نصب این اپلیکیشن و تماس با شرکت فاتحان دستگاه ردیابی خود را توسط این اپلیکیشن ردیابی نمایید.


قابلیت های کلیدی اپلیکیشن:

ردیابی آنلاین و لحظه به لحظه یک یا چند خودرو به صورت همزمان

مشاهده سرعت حرکت خودرو

مشاهده وضعیت خودرو (خاموش،روشن و در حرکت بودن)

مشاهده مسیرهای پیموده شده خودرو

مشاهده کیلومتر طی شده خودرو

مشاهده زمان روشن و خاموش بودن خودرو در طول روز

تغییر خروجی ها و مشاهده وضعیت ورودی ها

ثبت نام ، فراموشی رمز ، تغییر رمزعبور ، افزودن دستگاه جدید

گزارش های مسیر ، توقف ، سلو ، دما ، وضعیت کلی

مسیریابی از گوشی به خودرو

قابلیت خصوصی سازی به سفارش مشتری

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

ردیابی فاتحان