لوگو راویکس Ravix

راویکس Ravix

تصاویر راویکس Ravixتصاویر راویکس Ravixتصاویر راویکس Ravixتصاویر راویکس Ravixتصاویر راویکس Ravix

توضیحات

شکل گیری راویکس برای تحقق به شعاری بوده که اغلب در حد یک شعار باقی مانده و در صورت عملی شدن پیشرفت بزرگی را برای جامعه به ارمغان خواهد داشت.مشترکین ما با استقرار سامانه راویکس در مجموعه های خود به این اصل مهم پی برده اند که پیشرفت،رونق و بهره وری کار خود در گرو احترام،توجه و اهمیت دادن به جامعه مخاطبین خود خواهد بود و می کوشند با جمع آوری چگونگی تجربه مخاطبین از استفاده از مجموعه خود نسبت به اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود اقدام نمایند.


بی تردید مجموعه هایی که در تلاش برای نیل به فرهنگ احترام و تکریم ارباب رجوع هستند خود شایسته احترام و حمایت از سوی جامعه خواهند بود به همین سبب ما در راویکس فقط مشترکین خود را از طریق بانک مشاغل معرفی می کنیم.به امید روزی که در ایران عزیز هیچ مجموعه ای در بانک مشاغل راویکس غایب نباشد.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد و رفع باگ ها


توسعه دهنده

مجید