لوگو ذهن برتر

ذهن برتر

تصاویر ذهن برترتصاویر ذهن برترتصاویر ذهن برترتصاویر ذهن برتر

توضیحات

امروزه همگی ما از گوشی هاي هوشمند خود استفاده هاي بی شماري به جز ارتباط برقرار کردن با دیگرن می کنیم. بنابراین اینکه بهجاي ورقزدن کتاب چندصدصفحهاي و حمل آن، آن را در گوشیهاي هوشمند خود مطالعه کنیم، موضوع عجیبی نیست. البته خیلیها معتقدند ورقزدن کتاب و حس مطالعه کتابهاي فیزیکی حسوحال دیگري دارد؛ اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که خواندن کتابهاي دیجیتالی از لحاظ قیمت و حمل آسان تر هستند.

شما می توانید با نصب اپلیکیشن ذهن برتر، در هرکجا و در هر حالتی که هستید علاوه بر این که نسخهي الکترونیکی کتابهاي مختلف را دانلود کرده و مطالعه کنید؛ با صدها روش جدید مطالعه و یادگیري، تکنیک هاي ارتقا حافظه و پیشرفت امور ذهنی نیز آشنا شوید.

در این برنامه موثرترین تکنیک هاي موفقیت و دستیابی به اهداف بدون هر گونه پیچیدگی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

هدف ما در این اپلیکیشن فراتر از آموزش هاي روزانه و عادي، ترویج فرهنگ درست فکر کردن و کتابخوانی و ارتقا حافظه است. به علاوه شما می توانید به عضویت باشگاه کتابخوانی و آموزش زبان انگلیسی براي کودکان و بزرگسالان درآمده و از خدمات بی نظیر آن استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید در شرایط کنونی، بهره وري و تغییر فاز زندگی به سمت ارتقا ذهن و فکر و استفاده از وقت کار آسانی نیست به همین دلیل یک اپلیکیشن جامع، می توانند نقش یک همیار خوب را براي شما و فرزندتان بازي کند.

ما در همه مراحل کنار شما خواهیم بود. هر مشکلی را که داشتید با ما درمیان بگذارید. تمام کاري که باید در این اپلیکیشن انجام دهید این است که از آن استفاده کنید

تغییرات نسخه اخیر

اولین نسخه انتشار برنامه

لذت ببرید ...

توسعه دهنده

سیادتی