لوگو دیدوان

دیدوان

تصاویر دیدوانتصاویر دیدوانتصاویر دیدوان

توضیحات

دیدوان با شعار «چشم همیشه باز مدیران» سامانه رصد راهبردی شرکت فولاد مبارکه برای اکتشاف و بهره برداری از آینده ها است.


در پارسی کهن دیدوان به این شکل معنی شده است: شخصی را گویند که بر جایی بلند مانند سر کوه و بالای کشتی نشیند و هرچه از دور بیند را خبر دهد. دیدوان چشمی است که آینده را می‌بیند. ما در دیدوان تلاش داریم که با رویکردی آینده‌پژوهانه مسیر پیش‌روی شرکت بزرگ فولاد مبارکه را تحلیل و با ارائه دید 360 درجه از آینده و از همه‌ی مسیرهای احتمالی پیشِ رو، راهنمایی باشیم برای اخذ تصمیمات درست و به موقع.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

دیدوان