لوگو دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNA

دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNA

تصاویر دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNAتصاویر دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNAتصاویر دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNAتصاویر دیده بان سیاستگذاری ایران-IPWNA

توضیحات

هدف دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایران:


نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.


رسالت دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایران:


-کمک به ارتقای سطح خط مشی گذاری و سیاستگذاری ملی؛

-محک زنی خط مشی ها

-مطالبه گری و پاسخگو ساختن خط مشی گذاران و کارگزاران عمومی


فعالیت دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایران:


✅ ارائه گزارش های مدیریتی

✅ ارائه خلاصه و ترجمه بهترین مقالات مرتبط

✅ بررسی پرونده های ویژه و سیاستی

✅ارائه آخرین شاخص ها و گزارش های منتشر شده در دنیا

✅ آموزش مفاهیم مدیریت و خط مشی گذاری به صورت سریالی

✅ ارائه کتاب های پراستناد در حوزه های مختلف

✅ ارائه آخرین اسنادو قوانین تصویبی

✅ آرشیو کامل و دسته بندی شده ی تمامی مطالب در وب سایت دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایران


تغییرات نسخه اخیر

تغییرات منوها و ظاهر بصری اپلیکیشن


توسعه دهنده

امیرحسام بهروز