لوگو دیبانژ

دیبانژ

تصاویر دیبانژتصاویر دیبانژتصاویر دیبانژ

توضیحات

برای هر یک از ما در هر زمان امکاناتی موجود است تا زندگی خود را بهتر بسازیم، فقط کافیست تغییر کنیم . ‌هدفمندی و کسب نتیجه لازمه از آن نیاز به تغییر دارد و اقدام و تلاش و سخت کوشی. دانستن و کسب آموخته های متفاوت کمک به رشدی فراتر میکند. در این راه از باب افزایش دانسته های خویش درزمینه فروش حرفه ای و رمز ارزهای دیجیتال در اپلیکیشن دیبانژ با یکدیگر خواهیم بود.

تغییرات نسخه اخیر

اپدیت

توسعه دهنده

وسام