لوگو دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadeh

دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadeh

تصاویر دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadehتصاویر دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadehتصاویر دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadehتصاویر دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadehتصاویر دکتر شهری‌زاده | Dr Shahrizadeh

توضیحات

اپلیکیشن آموزشی دکتر شهری‌زاده «مدرس و مشاور فروش و منابع انسانی سازمانها و کارخانجات»
- ارائه محتوای صوتی و تصویری
- آموزشی، انگیزشی، مهارتی و مدیریتی
- قابلیت تکرار دوره بدون نیاز به دانلود مجدد

تغییرات نسخه اخیر

رفع ایرادات جزیی

توسعه دهنده

محمد امی