لوگو دکترفیت

دکترفیت

تصاویر دکترفیتتصاویر دکترفیتتصاویر دکترفیتتصاویر دکترفیتتصاویر دکترفیت

توضیحات

شما روزانه چقدر غذا باید بخورید تا وزنتان به انتخاب خودتان ثابت، کاهشی و یا افزایشی باشد؟

وزن هدف را مشخص کنید.

دیگر برای کاهش و یا افزایش وزن مجبور نخواهید بود غذاهای خاصی را مصرف کنید!

از همه مهم‌تر، ثابت ماندن وزنتان روی عدد دلخواه را به ما بسپارید💯

لاغر بشیم و لاغر بمونیم...


- نمایش روزانه میزانه کالری مصرفی و باقی‌مانده

- تفکیک کالری دریافتی و مصرفی از طریق غذا و فعالیت

- افزودن غذاها و فعالیت‌های خودتان

- محاسبه و تعیین شاخص توده بدنی و تعیین وزن مناسب

- مشاهده سابقه وزن و کالری روزانه

و...

تغییرات نسخه اخیر

بهبود نمایش نمودارها

توسعه دهنده

علیرضا