لوگو دوز دونفره

دوز دونفره

تصاویر دوز دونفرهتصاویر دوز دونفرهتصاویر دوز دونفره

توضیحات

بازی دونفره دوز با محیط ساده و آسان. در این بازی می توانید با دوستانتان بصورت دو نفره در یک دستگاه بازی کرده و لحضات خوشی را داشته باشید.


تغییرات نسخه اخیر

.


توسعه دهنده

hooma7n