لوگو دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفری

دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفری

تصاویر دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفریتصاویر دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفریتصاویر دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفریتصاویر دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفریتصاویر دستور - مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی و کیفری

توضیحات

این نرم افزار که توسط مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه تهیه و منتشر شده است، دستیابی به قوانین مقررات حقوقی و کیفری را به شکل شایسته ای آسان نموده و مسیر پژوهش در متون قانونی را برای قضات، وکلا، دانشجویان حقوق و فقه و نیز محققان فراهم ساخته است.

در این نرم افزار، متن 1000 عنوان از قوانین و مقررات حقوقی و کیفری مورد نیاز طی 63 گروه ارائه گردیده است.

از امکانات قابل توجه نرم افزار دستور، امکان دسترسی به آراء و نظریات مراجعی مانند: شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در مورد هر ماده قانونی است.


تغییرات نسخه اخیر

- به‌روزرسانی قوانین و مقررات

توسعه دهنده

مافا