لوگو در مسیر - کاربر

در مسیر - کاربر

دریافت
تصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربرتصاویر در مسیر - کاربر

توضیحات

در مسیر یک اپلیکیشن رزرو تاکسی درون شهری و برون شهری است.

با در مسیر می توانید برای سفرهای بین شهری و درون شهری خود و برای زمان بندی مشخص خود، یک تاکسی اینترنتی رزرو کنید. با پذیرفته شدن توسط یک راننده و مذاکره با راننده درمورد قیمت، می توانید هزینه سفر خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید. سپس کافی است در تاریخ و ساعت مقرر منتظر راننده درمسیر باشید.


تغییرات نسخه اخیر

نسخه 1.0.5

ارتقاء قسمت لاین

رفع باگ ها


توسعه دهنده

Chenar Khayyam