لوگو دایره طلایی سهام

دایره طلایی سهام

5
تصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهامتصاویر دایره طلایی سهام

توضیحات

نرم افزار دایره طلایی سهام به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس طراحی شده است.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که کاربران به راحتی بتوانند از وضعیت بنیادی شرکت ها آگاه شوند و بهترین سهام را از لحاظ بنیادی انتخاب کنند.

در قسمت فیلتر بنیادی سهام، کاربر می تواند با غربالگری سهام توسط استراتژی روند سودآوری، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل تنها با یک کلیک بهترین سهام بنیادی در هر روز را مشاهده کند.


تغییرات نسخه اخیر

1.0.4


توسعه دهنده

دایره طلایی سهام