لوگو داک

داک

تصاویر داکتصاویر داکتصاویر داک

توضیحات

همراه بانک شرکتی در بستر تلفن همراه برای رفع نیاز های بانکی شرکت های کوچک و متوسط، ویژه حساب های مشترک ، حقیقی و حقوقی با ویژگی ها به شرح ذیل:

گردش کار چند امضایی برای حساب‌های مشترک (حقوقی/حقیقی)

کنترل دسترسی‌ کاربران سازمان به حساب‌ها توسط مدیر

امکان تعریف حسابدار و راهبر سپرده

انتقال وجه گروهی

استفاده از امضا دیجیتال

تایید با اثر انگشت

نمایش دستور پرداخت برحسب اولویت به امضاداران

درج توضیحات و الصاق عکس برای دستور پرداخت

اطلاع رسانی به امضا داران از طریق سرویس Notification

امکان اخذ صورتحساب سپرده

دسترسی از طریق وب

تایید با اثر انگشت


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد نسخه نرم افزار داک بانک شهر

توسعه دهنده

بانک شهر