لوگو دانشگاه بین المللی نخجوان

دانشگاه بین المللی نخجوان

تصاویر دانشگاه بین المللی نخجوانتصاویر دانشگاه بین المللی نخجوانتصاویر دانشگاه بین المللی نخجوانتصاویر دانشگاه بین المللی نخجوانتصاویر دانشگاه بین المللی نخجوان

توضیحات

دانشگاه بین المللی نخجوان در جمهوری آذربایجان دارای تاییدیه مدرک در کشور های پیشرفته و معتبر از جمله ترکیه و آلمان و کم بودن هزینه ها باعث شده دانشجو های خارجی زیادی از ترکیه، ایران، نیجریه، ازبکستان، کره جنوبی به این دانشگاه جهت تحصیل روی بیاورند، این نرم افزار جهت در ارتباط بودن دانشجویان ایرانی و راحت تر بودن دسترسی به اطلاعات علمی و فرهنگی و همچنین به معرفی این دانشگاه می‌پردازد


تغییرات نسخه اخیر

نسخه اول

توسعه دهنده

محمدرضا