لوگو خانه هوشمند رادکیت

خانه هوشمند رادکیت

تصاویر خانه هوشمند رادکیتتصاویر خانه هوشمند رادکیتتصاویر خانه هوشمند رادکیت

توضیحات

با خانه هوشمند رادکیت می توانید بر عملکرد سیستم روشنایی، تهویه، وسایل صوتی تصویری و کلیه تجهیزات منزل نظارت داشته باشید و آنها را کنترل نمائید.

قابلیت کنترل تجهیزات مختلف از داخل اپلیکیشن، تعریف سناریو و برنامه های زمانبندی و ارتباط آسان و سریع از هرکجا از ویژگی های آن می باشد.

برای استفاده از این اپلیکیشن می بایست ابتدا تجهیزات مربوطه را تهیه کنید.


برای اطلاعات بیشتر به www.radkit.ir مراجعه فرمایید.

تغییرات نسخه اخیر

پشتیبانی از دستگاه ریموت یونیورسال

رفع برخی مشکلات

توسعه دهنده

رادکیت