لوگو حساب و کتاب | Hesab Ketab

حساب و کتاب | Hesab Ketab

4
تصاویر حساب و کتاب | Hesab Ketabتصاویر حساب و کتاب | Hesab Ketabتصاویر حساب و کتاب | Hesab Ketabتصاویر حساب و کتاب | Hesab Ketabتصاویر حساب و کتاب | Hesab Ketab

توضیحات

این برنامه یک ابزار مناسب برای محاسبه اقساط وام ها و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.


*محاسبه اقساط وام با شرایط مختلف


*محاسبه نرخ سود سپرده گذاری ها


*پشتیبانی از ریال و واحد های پولی معتبر و رایج در ایران و سراسر دنیا


*ماشین حساب برای سهولت در محاسبات

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

Amir Kamali