لوگو جابیت

جابیت

تصاویر جابیتتصاویر جابیتتصاویر جابیتتصاویر جابیتتصاویر جابیت

توضیحات

اپلیکیشن جابیت جهت اجاره اقامتگاه، بوم گردی و گردشگری - نسخه کاربر

تغییرات نسخه اخیر

تغییرات در فیلتر
اضافه کردن امکانات جدید
از بین بردن مشکلات نسخه قبلی

توسعه دهنده

جابیت