لوگو تیدا دیکشنری | TidaDictionary

تیدا دیکشنری | TidaDictionary

تصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionaryتصاویر تیدا دیکشنری | TidaDictionary

توضیحات

ایجاد دسته بندی گروهی برای کلمات خود داشته باشید-تلفظ شنیداری و نوشتاری کلمات به US و UK-حالت های مختلف کلمه (مثال: برای افعال حالت های حال، گذشته و شکل سوم فعل)-نمایش ۵ جمله نمونه از کلمه در حالت های مختلف با توجه به معنی کلمه-ترجمه کلمه به انگلیسی در تمام حالت های مختلف معنایی برای کلمه همراه با توضیحات-تمام هم معنی های کلمه همراه با توضیحات در حالت های مختلف معنایی برای کلمه-کلمات گروه هایی که ذخیره شده است را به صورت فلش کارت همراه با تلفظ پیش فرض US/UK کلمه مرور کنید.

تغییرات نسخه اخیر

تغییرات در طراحی

توسعه دهنده

علی کریمی