لوگو تکاپو | takapo

تکاپو | takapo

تصاویر تکاپو | takapoتصاویر تکاپو | takapoتصاویر تکاپو | takapo

توضیحات

از برنامه «تکاپو» برای ثبت فعالیتهای روزانه از جمله پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری استفاده کنید. می توانید فعالیتهای قبلی را مشاهده و میزان فعالیت روزانه و هفتگی خود رو مقایسه کنید.


تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

تکاپو