لوگو تنخواهتو

تنخواهتو

5
تصاویر تنخواهتوتصاویر تنخواهتوتصاویر تنخواهتوتصاویر تنخواهتوتصاویر تنخواهتو

توضیحات

برنامه ای برای مدیریت تنخواه

تغییرات نسخه اخیر

با تشکر از استفاده شما ازین برنامه،

رفع مشکلات گزارش شده.

بهبود عمکرد کلی.

بهبود سرعت برنامه.

جهت پیشرفت برنامه، انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

توسعه دهنده

امیرحسین آقاجانی