لوگو تلسی

تلسی

تصاویر تلسیتصاویر تلسیتصاویر تلسیتصاویر تلسی

توضیحات

هدف مجموعه از آموزش به سمت پرورش تغییر پیدا کرده است.آموزش تنها تنها عموما ختم به ضعف در عمل می رود.یعنی افرادی که فقط درس میخوانند،کتاب مطالعه میکنند و کلاس های مختلف می روند.این دسته از افراد بعد از مدت زمانی،هرچقدر که اطلاعاتشان افزایش میابد از میزان عملشان کاسته میشود.به همین دلیل آکادمی تلسی بر خود واجب میداند هرچه بیشتر به چرورش افرادی روی آورد که از تمام دانش خود استفاده کنند و هرچند کم به جای علم صرف به عمل روی آورند.

تغییرات نسخه اخیر

نسخه جدید

توسعه دهنده

وسام