لوگو تسو کامپکت

تسو کامپکت

تصاویر تسو کامپکتتصاویر تسو کامپکتتصاویر تسو کامپکتتصاویر تسو کامپکتتصاویر تسو کامپکت

توضیحات

این برنامه جهت کنترل آسان دستگاه حفاظتی سیمکارتی Tesso Compact طراحی شده است.

سیستم حفاظتی سیمکارتی Tesso Compact مناسب برای اعلام سرقت ، کنترل تردد و هشدار حریق می باشد که دارای نصب آسان و بدون نیاز به هیچگونه سیمکشی طراحی و عرضه شده است.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود ظاهر برنامه


توسعه دهنده

مرتضی