لوگو تسو جی اس ام TESSO GSM

تسو جی اس ام TESSO GSM

تصاویر تسو جی اس ام TESSO GSMتصاویر تسو جی اس ام TESSO GSMتصاویر تسو جی اس ام TESSO GSMتصاویر تسو جی اس ام TESSO GSM

توضیحات

این برنامه مخصوص دزدگیرهای سیمکارتی شرکت تسو الکترونیک تهیه شده است. با استفاده از این برنامه می توانید دزدگیر نصب شده در محل کار یا منزل خود را از راه دور فعال یا غیرفعال کنید.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود ظاهر برنامه.


توسعه دهنده

مرتضی