لوگو تخفیفان شرکای تجاری

تخفیفان شرکای تجاری

تصاویر تخفیفان شرکای تجاریتصاویر تخفیفان شرکای تجاریتصاویر تخفیفان شرکای تجاریتصاویر تخفیفان شرکای تجاری

توضیحات

اپلیکیشن تخفیفان شرکای تجاری، این امکان را می دهد که شرکای تجاری از طریق موبایل خود به سرعت اعتبار کدهای تخفیف ارائه شده توسط مشتری ها را بررسی و در صورت نیاز کدها را ابطال کنند. برخی از مهمترین ویژگی های اپلیکیشن شرکای تجاری عبارتند از:


* بررسی اعتبار کد تخفیف به صورت آنی

* ابطال کدهای تخفیف به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به وارد کردن دستی

* ارسال درخواست پرداخت

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد اپلیکیشن

توسعه دهنده

آرمان فناوری هوشمند آریا