لوگو تبصره

تبصره

تصاویر تبصرهتصاویر تبصرهتصاویر تبصرهتصاویر تبصرهتصاویر تبصره

توضیحات

در تبصره کوشیده ایم تا باروش های گوناگون دیداری و شنیداری و کاربرد زبانی ساده، آموزش حقوق را جذاب تر و گیراتر از پیش نموده و شوق آموختن را در خواستاران این دانش،افزایش دهیم و برای دستیابی به این مهم، از همه ظرفیت های فناوری روز بهره جسته ایم.


با اپلیکیشن «تبصره» می توانید:

- به قوانین و کتاب های صوتی حقوقی گوش دهید .

- ویدیو های آموزشی حقوقی را مشاهده نمایید.

- در آزمون های تستی شرکت کرده، میزان آگاهی خود را به دفعات بسنجید و کارنامه بگیرید.

- کتب حقوقی را به صورت الکترونیکی، مطالعه نمایید.

تغییرات نسخه اخیر

رفع ایراد پخش صوت.

توسعه دهنده

تبصره