لوگو تبسم

تبسم

دریافت
5
تصاویر تبسمتصاویر تبسمتصاویر تبسمتصاویر تبسمتصاویر تبسم

توضیحات

بازی تبسم برنامه ای است که به کاربر آن امکان می دهد تا در ابتدا نسبت به معرفی چند بازیکن به برنامه و تخصیص مبلغ به عنوان جایزه به هر یک از بازیکنان (بدون اطلاع بازیکن) تا سقف 2،000،000 ریال اقدام نماید. سپس کاربر بازی می تواند با ایجاد هیجان و پرسش از هریک از بازیکنان نسبت به تغییر، افزایش و یا کاهش آن جایزه در برنامه اقدام نموده و در صورت پذیرش بازیکن ، با ورود شماره کارت، Cvv2، تاریخ انقضا و رمز دوم کارت خود و درخواست صدور قبض برداشت بدون کارت از خودپرداز، مبلغ جایزه را به بازیکن تخصیص دهد.


تغییرات نسخه اخیر

..


توسعه دهنده

بانک مسکن