لوگو تایم‌فورفان مَستر

تایم‌فورفان مَستر

تصاویر تایم‌فورفان مَسترتصاویر تایم‌فورفان مَسترتصاویر تایم‌فورفان مَسترتصاویر تایم‌فورفان مَسترتصاویر تایم‌فورفان مَستر

توضیحات

اپلیکیشن t4f.ir Master نرم افزاری جهت سهولت مدیریت سانس های اتاق فرارهای موجود در وبسایت تایم‌فورفان می باشد که کاربر نهایی آن مجموعه داران عزیز می باشند.

تغییرات نسخه اخیر

- امکان مشاهده رزروها بصورت لیست

- بهبود صورتحساب پرزنتر

- رفع مشکلات و بهبود سایر عملکردها

توسعه دهنده

تایم‌فورفان