لوگو تایمزی

تایمزی

تصاویر تایمزیتصاویر تایمزیتصاویر تایمزیتصاویر تایمزیتصاویر تایمزی

توضیحات

یکی از نیازهای مدیران کسب و کارها، نظارت و کنترل بر تردد و ورود و خروج پرسنل و کارمندان خود می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی نرم افزارهای مختلفی وارد بازار شدند که این امکانات از جمله ارسال خودکار گزارشات به نرم افزار حقوق و دستمزد را برای مدیران در سطوح مختلف امکان پذیر می نماید!


تایمزی نرم افزار حضورغیاب کارمندان می باشد که با دراختیار گذاشتن امکانات مختلف در پلتفرم های موبایل و وب همه نیازهای مدیران کسب و کار ها را در این حوزه برطرف می نماید.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت تایمزی مراجعه نمایید.

تغییرات نسخه اخیر

تایمزی نرم افزار حضورغیاب کارمندان می باشد که با دراختیار گذاشتن امکانات مختلف در پلتفرم های موبایل و وب همه نیازهای مدیران کسب و کار ها را در این حوزه برطرف می نماید.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت تایمزی مراجعه نمایید.

توسعه دهنده

طرح و پردازش غدیر