لوگو تاکسی یوز رانندگان

تاکسی یوز رانندگان

تصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگان

توضیحات

با برنامه تاکسی یوز، رانندگان می توانند در زمان دلخواه خود در طول شبانه روز در شهرهای تحت پوشش به کسب درآمد بپردازند.


شهرهای تحت پوشش:

استان آذربایجان غربی: مهاباد

استان اصفهان: اصفهان، شهرضا، گلپایگان، میمه

استان خوزستان: بهبهان

استان کردستان: قروه

استان کرمان: رفسنجان، بم، نرماشیر

تغییرات نسخه اخیر

- برطرف شدن مشکلات گزارش شده

توسعه دهنده

هوشمند تدبیر دیانا