لوگو تاریخ زایمان

تاریخ زایمان

تصاویر تاریخ زایمانتصاویر تاریخ زایمانتصاویر تاریخ زایمانتصاویر تاریخ زایمانتصاویر تاریخ زایمان

توضیحات

يكي از اقدامات اوليه در مورد حاملگي ، تعيین سن حاملگي و تاريخ زايمان است.

شما از طریق این اپلیکیشن براحتی قادر به محاسبه سن حاملگي و تاريخ زايمان هستید.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

Ali Mojahedi