لوگو بیماری های طیور

بیماری های طیور

تصاویر بیماری های طیورتصاویر بیماری های طیورتصاویر بیماری های طیورتصاویر بیماری های طیور

توضیحات

بیماری های طیور

-- آناتومی طیور

-- حالت طبیعی اندام ها

-- تشخیص سریع

-- بیماری های طیور (خلاصه)

-- بیماری های طیور (کامل)

-- انواع واکسن (70 واکسن)

-- واکسیناسیون

-- آزمایشهای سرولوژیک رایج در طیور

-- اصول پرورش طیور


- بیماری های ویروسی

بیماری نیوکاسل

گامبورو (بورس عفونی)

بیماری آنفولانزا

برونشیت عفونی

لارنگوتراکئیت عفونی

آبله پرندگان

کم خونی عفونی ماکیان

عفونت رئوویروسی

مارک

سندرم افت تولید تخم مرغ

هپاتیت اسپلنومگالی

بیماری آنگارا


- بیماری های باکتریایی

پاستورلوز

کلی باسیلوز

سپتی سمی اردک

کوریزای عفونی ماکیان

کوریزای بوقلمون

عفونت با استافیلوکوک ها

عفونت با استرپتوکوک ها

کلستریدیوم ها

سل

سالمونلا

عفونت کیسه زرده

آنتریت نکروتیک طیور

مایکوپلاسما سینویه در طیور

مایکوپلاسما گالی سپتیکم

تورم پوست قانقاریایی

اورنیتوباکتریوز طیور

داروهای مؤثر در درمان باکتری ها


- تشخیص سریع

تاج وريش

مغز

پاها

چشم ها و سینوس ها

محوطه صفاقی

قلب و پرده قلب

مفاصل

عضلات

و ...


- واکسیناسیون

تنظیم برنامه واکسیناسون در طیور

راه تجویز واکسن

روش های تجویز واکسن در طیور

عوامل مؤثر بر واکسیناسیون

مزايا و معایب واكسن هاي زنده

مزايا و معایب واكسن هاي كشته

برنامه واكسيناسيون گله هاي مادر

برنامه واكسيناسيون جوجه هاي گوشتي

برنامه واكسيناسيون گله هاي تخم گذار تجاري

برنامه واکسیناسیون اردک


- آزمایشهای سرولوژیک رایج در طیور

آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون

آزمايش هماگلوتیناسیون

آزمایش تیتراسیون معکوس

آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلت

آزمایش الایزا

راه های تزریق به تخم مرغ جنین دار


- اصول پرورش طیور

طبقه بندی طيور

ساختمان بدن طيور

رفتارشناسی طيور

اهميت پرورش طيور

تقسیم بندی مرغ ها برحسب تولید

واريته های مختلف پرورش طيور

زنجيره توليد در مرغداری

حلقه های توليد جوجه گوشتی

سيستمهای مختلف پرورش

سالن های پرورش طيور

لوازم موردنیاز پرورش طيور

تهیه آب و دان

آماده سازی سالن هاي مرغداری

عمليات پيش از انتقال جوجه ها به سالن

جوجه های گوشتی در دو هفته اول

جوجه های گوشتی در سنين 3-4 هفتگی

جوجه های گوشتی در سنين 5-6 هفتگی

طريقه گرفتن و بارگيری طيور

اصول تهويه

شاخص توليد

اصول خنك نمودن

تغذيه و خوراک

نياز به نور

مديريت در هوای گرم و سرد

استرس در پرورش طيور

نوک چینی

امنيت زيستی

روش های مديريتی در پيشگيری

مواد ضدعفونی کننده و عملکرد آن‌ها


منبع:

در قسمت انواع واکسیناسیون از کتاب آقای دکتر احمدرضا الهیارترکمن استفاده شده است.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی