لوگو بیماری های سگ و گربه

بیماری های سگ و گربه

تصاویر بیماری های سگ و گربهتصاویر بیماری های سگ و گربهتصاویر بیماری های سگ و گربهتصاویر بیماری های سگ و گربه

توضیحات

بیماری های سگ

بیماری های گربه

بیش از 100 بیماری شایع

بخش های مختلف برنامه شامل:


 مقید کردن

اورژانس

مسمومیت ها

بیماری های گوش

بیماری های چشم

دستگاه تنفسی

دستگاه گوارش

دستگاه ادراری

دستگاه تولیدمثل

بیماری های پوست

اختلالات هورمونی

بیماری های عفونی گربه

بیماری های عفونی سگ

واکسیناسیون

پرورش و تربیت سگ

پرورش و تربیت گربهمنابع:
1.کتاب فوریت های دامپزشکی سگ و گربه/تالیف Maureen mcmichael/ترجمه دکتر شهرام جوادی/فصل هفدهم-مسمومیت ها
2.کتاب طب داخلی حیوانات کوچک/ گرد آوری و تدوین: دکترجواد خوش نگاه
3.کتاب بیماری های شایع تولید مثل در سگ و گربه تالیف دکتر محمد لطفی زاده
4.کتاب بیماری ها و مشکلات مهم سگ و گربه به زبان ساده، جلد اول: امیررضا عامری نایینی ، دامپزشک ، کلینیک دامپزشکی آران ،تهران ،ایران
5.کتاب راهنمای واکسیناسیون در دام‌های کوچک، مترجمین: دکتر احمد رضا الهیار ترکمن، دکتر ادریس صدر مغانی، دکتر علی اکبر افتخاری، دکتر محمد رهنمافر، دکتر بهزاد کاشانی فرد
6.کتاب آموزش اصول کاربردی در تربیت، نگهداری و پرورش سگ، دکتر احمد رضا الهیار ترکمن، دکتر ادریس صدر مغانی، دکتر علی اکبر افتخاری،دکتر محمد رهنمافر،دکتر بهزاد کاشانی فرد
7.کتاب راهنمای نگهداری از حیوانات خانگی، دکتر احمد رضا الهیار ترکمن، دکتر ادریس صدر مغانی، دکتر علی اکبر افتخاری،دکتر محمد رهنمافر،دکتر بهزاد کاشانی فرد

و....

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.


توسعه دهنده

دامپزشکی