لوگو بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)

بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)

تصاویر بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)تصاویر بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)تصاویر بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)تصاویر بیماری های دام بزرگ (بیماریهای گاو)

توضیحات

بیماری های دام بزرگ
بیماری های گاو
بیش از 100 بیماری

شامل: توضیحات بیماری، علائم بالینی، تشخیص، تشخیص تفریقی، درمان، پیشگیری وکنترل

بیماریهای متابولیک
بیماریهای دستگاه عصبی
بیماریهای دستگاه قلب و عروق
بیماریهای دستگاه تنفسی
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماریهای دستگاه ادراری
بیماریهای دستگاه تناسلی
بیماریهای پوست
بیماریهای انگلی
سایر بیماریهای باکتریایی - ویروسی
مسمومیت ها

بیماریهای متابولیک:
تب شیر
سندرم گاوان زمینگیر
کمبود منیزیم
کتوز
سندرم کبد چرب
هموگلوبینوری پس از زایمان
سندرم کاهش چربی شیر
کمبودهای تغذیه ای
کمبود مس
کمبود روی
کمبود کبالت
کمبود ید
کمبود نمک
کمبود ویتامین E- سلنیوم
کمبود ویتامین A
کمبود فسفر
دیابت شیرین
پولیوآنسفالومالیشیا
حساسیت به نور
گند خواری

بیماریهای عصبی:
بیماری cerebral anoxia
مننژیت
جنون گاوی
افزایش فشار داخلی جمجمه
ضربه مغزی
آبسه مغزی
بیماریهای دستگاه ادراری
پیلونفریت آنزئوتیک گاوان
تورم مثانه و تورم یوریترا
بیماریهای حاصل از سنگ مجاری ادراری
آمیلوئیدوز یا سندرم نفروتیک
بی کفایتی کلیه
نفروز

بیماریهای دستگاه قلب و عروق:
آریتمی قلبی
نواقص مادر زادی قلب
آندوکاردیت باکتریایی
بیماری کوه گرفتگی
میوکاردیت
پریکاردیت

بیماریهای دستگاه تنفس:
آنوکسیا
هموتوراکس
پنوموتوراکس
سندرم زجر تنفسی
پنومونی های گاو
ترومبوز ورید اجوف خلفی
ادم و آمفیزم حاد دستگاه تنفسی گاوان
تورم بینی و نای عفونی گاوان یا IBR

بیماریهای پوست:
کلیات
پاراکراتوز-هیپرکراتوز
خارش
اگزما و درماتیت
زرده زخم
زگیل یا پاپیلوماتوز
آبله گاوی یا واکسین
درماتوفیتوز
سایر بیماریهای پوستی

بیماریهای دستگاه گوارشی:
بیماریهای دندان و غدد بزاقی
اکتینو مایکوزیس
بیماری BVD-MD
بیماری تب نزله ای
بیماری تب برفکی
بیماری طاعون گاوی
انسداد مری
سوء هضم های شکمبه - نگاری
پریتونیت
جابجایی و پیچ خوردگی شیردان
زخم شیردان
انباشتگی شیردان
بیماریهای انسداد روده ای
اسهال گوساله های جوان
اسهال خونی زمستانی گاو
سالمونلوز در نشخوارکنندگان

بیماریهای دستگاه تناسلی:
پرولاپس مهبل
پرولاپس رحم
جفت ماندگی
متریت عفونی
متریتهای بعد از زایمان
پیومترا
آبسه رحمی
سقط جنین
فقدان فحلی
كیست های تخمدانی
مشكلات مامایی مادرزادی
آب آوردن جنین

بیماریهای انگلی:
استرونژیلوزهای معدی-روده ای
استرونژیلوزهای تنفسی
فاسیولوز
دیكروسلیوز
كوكسیدیوز های ناشی از ایمریا
كریپتوسپوریدیوز گوساله های جوان
بابزیوز
تیلریوز
انگلهای خارجی
سایر بیماریهای انگلی

سایر بیماریهای باكتریایی-ویروسی:
سل
بروسلوز
لیستریوز
كراتیت عفونی
كزاز
بوتولیسم
شاربن
شاربن علامتی
نكروز باسیلوز كبدی
مایكوپلاسما
كامپیلوباكترفتوس
هاری
هاری كاذب
تب كیو

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.


توسعه دهنده

دامپزشکی