لوگو بیماری های اسب

بیماری های اسب

تصاویر بیماری های اسبتصاویر بیماری های اسبتصاویر بیماری های اسبتصاویر بیماری های اسب

توضیحات

بیماریهای اسب
شامل بیش از 100 بیماری

بیماری های اندام حرکتی
Laminitis
سندروم ناویکولار
شکستگی ناویکولار
آماس استخوان بند سوم
شکستگی استخوان بند سوم
زخم های نفوذ کف سم
Sidebones
بیماری خط سفید
برفك قورباغه Thrush
ترك‌هاي پنجه، ديواره‌ها و پاشنه
Ringbone
قره قوش (Splints)
شکستگی استخوان Splint
میخچه


بیماری های تنفسی
پنومونی باکتریایی در اسب های بالغ
پنومونی باکتریایی در کره اسب ها
پنومونی های قارچی
پلوروپنومونی
عفونت استرپتوکوکی اسب
سرطان قفسه ی سینه در اسب
ویروس های تنفسی اسب
انفولانزای اسب
هر پس ویروس اسبی
تورم سرخرگ ویروسی اسبی
رینووبروس اسبی
آدنو ویروس اسبی
کرم های ریه اسب
تجمع خون در فضای جنب
ورود هوا به داخل فضای جنب
خیز ریوی
استنشاق دود
بیمار انسداد مزمن ریوی
سل
پنوموکونیوزیس
آبسه ای شدن عقده های لنفاوی
خونریزی ریوی با منشافعالیت بدنی
التهاب حلق
بیماری های جیب حلقی
اتساع جیب حلقی توسط هوا
امپیمای جیب حلق
عفونت قارچی جیب حلقی
بیماری های سینوسی
هماتوم اتوئید

بیماری های گوارشی
اختلالات انسدادی مری
تنگی مری
فشار خارجی بر مری
ديورتيکول‏های مری
سوراخ شدن مری
تورم مری
نئوپلازی مری
اختلالات حرکتی مری
آشالازی مری
اختلالات مادرزادی مری
زخم معده
تورم معده ناشی از پس زدن محتویات
انباشتگی معده
آبسه ‏های معده
نئوپلازی معده
زخم دوازدهه
تورم دوازدهه و ابتدای ژژنوم
اتلاف مزمن پروتئین در اثر آسیب روده
نئوپلازی روده کوچک
اسهال حاد
اسهال مزمن
مسمومیت با کانتارادین

بیماری های دستگاه ادراری
نارسایی حاد کلیوی
لپتوسپیروز
نارسایی مزمن کلیوی
عفونت های دستگاه ادراری
بی اختیاری دفع ادرار
میزنای(های) نابجا
نئوپلازی
انسداد در دستگاه ادراری
سنگ های کلیه و میزنای
سنگ های مثانه
خونریزی مجرای خروج ادرار
دیابت اینسیپیدوس
تشنگی مفرط با منشأ روانی
پارگی مثانه - اسب های بالغ
اسیدوز با منشأ لوله های ادراری کلیه
پارگی مثانه - کره اسب ها
تورم مثانه - کره اسب ها
نقایص میزنای - کره اسب ها
ارزیابی کرآتینین سرم در کره اسب ها
ارزیابی کرآتینین سرم در کره اسب ها
نکروز حاد لوله های ادراری-کره اسب ها
نارسایی عفونی کلیه در کره اسب ها

بیماری های پوستی
تب لجن در اسب
آبسه
شپش
باران سوختگی
کچلی
زگیل

سایر بیماری ها
آنسفالیت ویروسی اسب
متريت مسري اسب
سوئینی در اسب
دندانپزشکی اسب
دندانپزشکی اسب
تورم دهان طاولی
هاری
آبله
طاعون اسبی
آنمی عفونی اسب
ارگوتیسم در اسب
اکسیوریس در اسب
آنتامبا هیستولیتیکا در اسب
استرونژیلوس های کوچک اسب
استرونژیلوس های بزرگ اسب
آنوپلوسفالا در اسب
دورین
مشمشه
بروسلوز اسب
کولیک(شکم درد)
و...

منبع:
بخش بیماری های تنفسی:
طب داخلی دام های بزرگ اسمیت(بخش تک سمی)
بخش بیماری های گوارشی:
طب داخلی دام های بزرگ اسمیت(بخش تک سمی)
بخش بیماری های ادراری:
طب داخلی دام های بزرگ اسمیت(بخش تک سمی)
بخش بیماری های اندام حرکتی:
جزوه دکتر قشقایی (از برجسته ترین اساتید خصوصا در زمینه بیماری های اندام حرکتی)
و بخش های دیگر از سایت های معتبر دامپزشکی

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

دامپزشکی