لوگو بچین ( Word Brain )

بچین ( Word Brain )

تصاویر بچین ( Word Brain ) تصاویر بچین ( Word Brain ) تصاویر بچین ( Word Brain )

توضیحات

بچین یک بازی فکری‌ست. در این بازی درگیر چالش پیدا کردن کلمه‌ها می‌شویم.

جدول‌هایی در مقابلمان قرار می‌گیرند که حروف داخلشان تنها یک بار در هر کلمه به‌کار رفته است. ما کلمات درست را حدس بزنیم و حروفشان را کنار هم بگذاریم.


تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن مراحل جدید


توسعه دهنده

jalalimehdi