لوگو بولتن سازمانی

بولتن سازمانی

تصاویر بولتن سازمانی تصاویر بولتن سازمانی تصاویر بولتن سازمانی

توضیحات

سامانه بولتن سازمانی بانک صادرات ایران ، به درخواست اداره روابط عمومی بانک و همکاری اداره انفورماتیک بانک توسط شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر طراحی ، پیاده سازی و اجرا شده است . رسالت اصلی این سامانه ، اطلاع رسانی اخبار مهم بانک صادرات به کارکنان بانک در سطح ها و لایه های مختلف سازمانی است .


تغییرات نسخه اخیر

.


توسعه دهنده

شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر