لوگو به پژوه

به پژوه

تصاویر به پژوهتصاویر به پژوهتصاویر به پژوه

توضیحات

سامانه به‌پژوه برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور و دیگر مراکز پژوهشی طراحی شده است. امکان انتشار بروندادهای علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فروش پیوسته آنها (نشر الکترونیکی)، قابلیت دسترس‌پذیرسازی جزوات و دیگر منابع آموزشی اساتید از طریق پروفایل‌های اختصاصی و تنظیم دسترسی دانشجویان مخاطب به این منابع، امکان دسترسی یکپارچه به محتوای تمامی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به صورت پیوسته همانند یک درگاه عمودی، قابلیت جستجو و مرور محتوای دیگر سامانه‌های نشر الکترونیکی و کتابخوان مانند کتابراه، پاتوق، و جز آن به صورت یکپارچه و در محیط به‌پژوه، امکان شخصی‌سازی خدمات و پنل مدیریتی منعطف و کارآمد برای توزیع و مدیریت خدمات، کیف الکترونیکی و شارژ اعتبار کاربران به صورت گروهی و بر روی منابع پژوهشی خاص از ناشران گوناگون، مدیریت منابع اطلاعاتی در فرایند پژوهش با تامین ابزارهای مورد نیاز پژوهشگران، امکان شخصی‌سازی منابع و خدمات متناسب با نیازهای پژوهشگران (ایجاد کتابخانه و میز مطالعه شخصی کاربر، دسترس سریع به کتاب‌های در حال مطالعه، یادداشت‌های کتاب‌ها و جستجو در کتاب‌های روی میز، سفارشی‌سازی محیط مطالعه، و جز آن از مهمترین قابلیت‌های سامانه به‌پژوه می‌باشد، و این سامانه را در نوع بی‌نظیر نموده است.

تغییرات نسخه اخیر

- نسخه اول

توسعه دهنده

دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی