لوگو باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

تصاویر باشگاه مشتریان تصاویر باشگاه مشتریان تصاویر باشگاه مشتریان

توضیحات

اپلیکیشن باشگاه مشتریان برای ثبت شماره موبایل مشتریان شماست .

با استفاده از این اپلیکیشن میتوانید شماره مشتریان خود را در پنل تحت وبی که از شرکت دریافت میکنید ذخیره کنید و در مناسب های مختلف پیامی مناسب برای آن ها ارسال کنید .


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

شرکت نوین ایده