لوگو بازرسی گوشت

بازرسی گوشت

تصاویر بازرسی گوشتتصاویر بازرسی گوشتتصاویر بازرسی گوشتتصاویر بازرسی گوشت

توضیحات

بازرسی گوشت

کشتارگاه دام

کشتارگاه طیور

دستورالعمل بازرسی فرآورده های دامی

بازرسی گوشت قرمز

تاریخچه

گوشت

روش های کشتار

مراحل کشتار

آزمایشات میکروبی و نمونه برداری

بازرسی پس از کشتار

عوارض عمومی لاشه

بیماری های باکتریایی

بیماری های ویروسی

بیماری های انگلی

بازرسی گوشت سفید

ویژگی‌های ظاهری گوشت طیور

ویژگی‌های میکروبی گوشت طیور

اقدامات قبل از کشتار

کشتار طیور

بازرسی بهداشتی پس از کشتار

آماده سازی و بسته بندی

بیماری‌های باکتریایی

عفونت‌های ویروسی

آلودگی‌های انگلی

عفونت‌های قارچی

سایر عوامل

گوشت دیگر طیور

تعریف، علائم و قضاوت بیماری ها و...

دستورالعمل بازرسی:

گوشت گاو

گوشت گوسفند

گوشت مرغ

گوشت بوقلمون

گوشت شترمرغ

ماهی

میگو

خاویار

تخم مرغ

شیر خام

عسل

ويژگی های ظاهری /ارگانولپتيك، ويژگی های شيميایی، ويژگی های میکروبی، عمر ماندگاری، تقلبات و تخلفات بهداشتی و...

کاربرد نرم افزار بازرسی گوشت:

- مناسب برای همکارانی که مسئول فنی هستند یا میخواهند مسئول فنی کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی و... شوند.

- برای همکارانی که میخواهند در بخش های بهداشتی اداره دامپزشکی استخدام شوند.

- برای همکارانی که در درمانگاه ها فعالیت دارند میتوانند در مورد گوشت، امعا و احشا و... قضاوت کنند.

- برای دانشجویان که باید نحوه قضاوت گوشت دام های بیمار و فرآورده های دامی را بدانند..

منابع:

در قسمت بازرسی گوشت طیور از کتاب اصول کشتارگاه طیور آقای دکتر احمدرضا الهیارترکمن استفاده شده است که منابع درج شده در نرم افزار مربوط به این بخش است.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی