لوگو بازار نخ و الیاف ایران

بازار نخ و الیاف ایران

تصاویر بازار نخ و الیاف ایرانتصاویر بازار نخ و الیاف ایرانتصاویر بازار نخ و الیاف ایران

توضیحات

بورس خرید و فروش انواع نخ برای اولین بار در کشور

تغییرات نسخه اخیر

- امکان خرید فروش انواع نخ

- نمایش دقیق قیمت های بازار نخ و الیاف

- نمایش آخرین قیمت معاملات سایت

توسعه دهنده

بازار نخ و الیاف ایران