لوگو بازار نخ و الیاف ایران

بازار نخ و الیاف ایران

تصاویر بازار نخ و الیاف ایرانتصاویر بازار نخ و الیاف ایرانتصاویر بازار نخ و الیاف ایران

توضیحات

بورس خرید و فروش انواع نخ برای اولین بار در کشور

تغییرات نسخه اخیر

- رفع باگ ها

- اضافه شدن قسمت های جدید به جدول قیمت

توسعه دهنده

بازار نخ و الیاف ایران