لوگو بازار روز

بازار روز

تصاویر بازار روزتصاویر بازار روزتصاویر بازار روزتصاویر بازار روزتصاویر بازار روز

توضیحات

بازار روز همراه به منظور اطلاع رسانی و تعامل با شهروندان عزیز در حوزه فعالیت ها و خدمت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تهیه و ارائه گردیده است .از مهمترین اهداف این نرم اافزار اعلام به روز نرخ محصولان میوه و تره بار و معرفی اطلاعات تماس و دسترسی بازار ها و میادین میوه و تره بار در سطح تهران میباشد .

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد نرم افزار

توسعه دهنده

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران