لوگو  بازار روز ایرانیان

بازار روز ایرانیان

تصاویر  بازار روز ایرانیانتصاویر  بازار روز ایرانیانتصاویر  بازار روز ایرانیان

توضیحات

این پلتفرم برای تسهیل مبادلات شهری و روستایی و در جهت انتفاع بیشتر دو طرف تولیدکننده و عرضه‌کننده نوشته شده‌است. در اینجا می‌توان مستقیم به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نهایی دسترسی داشت.


تغییرات نسخه اخیر

بروزرسانی شده و تغییرات مد نظر شما اتفاق افتاده


توسعه دهنده

علیرضا قاضی